EKED HARİTALANDIRMA

 

EKED Haritalandırma ve Prosedür hazırlama hizmeti; EKED İş güvenliği faaliyetinin ilk adımını ve kritik “kara verme” noktasını oluşturmaktadır. Onlarca farklı sektörde faaliyet gösteren binlerce kuruluş, milyonlarca makine ve ekipmanı kullanan çalışanını iş güvenliği ve sağlığı açısından emniyete almak zorundadır.

Doğru hazırlanmış bir haritalandırma sayesinde, pek çok iş kazası önlenebileceği gibi iş ve zaman olarak da ciddi tasarruflar sağlanmaktadır. EKED Haritalandırma çalışması; İş veren, İSG uzmanı, Teknik kadro ve EKED uzmanın ortak toplantısı ile başlanır. Makine ve Ekipmanların tehlikeli enerji kaynakları ile ilişkileri analiz edilir, bu şekilde EKED Prosedürleri ve içerisinde yer alan EKED talimatları oluşur. Diğer taraftan kullanılacak olan Uluslararası normlarda EKED Ekipmanlarının seçimi için yol haritası netleşir. Görsel destekli belge kütükleri dijital veya yazılı doküman olarak oluşur.

 

Firmamız, EKED çalışmalarının tüm platformunu teşkil eden Prosedür ve Haritalandırma çalışmalarını, İlgili kurumlar ile yaptığı tüm çalışmalarda, teknik bilgisinin yanı sıra, meydana getirdiği sinerji ile de çabuk ve etkin neticeler veren EKED PROSEDÜR VE HARİTALAMA çalışmaları yapmaktadır.

 

E.K.D. bünyesindeki uzmanlarımız, konuya ilişkin sorularınızı cevaplamak ve ön bilgi sunmak için hizmetinizdedir.