BUHAR


Sıvıların ve bazı katı maddelerin ısı etkisiyle şekildeğiştirerek geçtikleri gaz haline denir. Bir sıvının gaz haline geçmesi olayına da, «buharlaşma» denir. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Ya sıvı bitinceye, ya da sıvının üzerindeki hava buhara doyuncaya kadar devam eder. Açık havada buharlaşmanın çabuk ve çok olması, sıvının yüzeyiyle, sıcaklıkla, havanın nemli olup olmamasıyla, hava akımları ve rüzgarla ilgilidir. Sıvılar havada daha çabuk buharlaşırlar. Buhar, içinde bulunduğu kabın kenarına bir basınç yapar. Isısı arttıkça, basınç da o nispette artar. Bir sıvı buharlaşırken, yüzeyinde bulunan moleküller kurtularak gaz haline geçerler.