Lockout / Tagout (LOTO) – Kilitleme Etiketleme (EKED) Nedir?
EKED (LOTO), bir makine ya da ekipman üzerinde yapılacak bakım,onarım, montaj, demontaj ve/veya benzeri çalışma gerçekleşmeye başlamadan önce, tehlikeli enerjiyi kontrol altına almakta ve sıfır enerji durumuna getirmekte kullanılan bilimsel ve işlevsel yöntemdir. Sanayi çalışanları için potansiyel risk teşkil edebilecek pek çok enerji kaynağı vardır. Bu yüzden, ABD ve Avrupa İş Yeri Düzenlemeleri ve takiben gelişmiş ülkelerdeki Yasal ve Sosyal Sorumluluk içerikleri; makine ve diğer iş ekipmanlarının enerji kaynaklarından yalıtılmasını ve kaza sonucu yeniden çalışmasını önleyecek şekilde önlem alınmasını gerektirmektedir. Bugün Dünya Endüstriyel gelişimi dikkate alındığında giderek daha fazla Şirket ve Kurum LOTO / EKED prosedürleri ve uygulamaları oluşturuyor.

Makine veya ekipman ile enerji kaynağı arasındaki bağlantı doğru şekilde kesildikten ya da izole edildikten sonra, makine ya da ekipman Etiketlenmeli, Kilitlenmeli, Emniyete alınmalı ve Denenmelidir. Prensip olarak, ilgili tüm çalışanlar işe başlamadan önce bu prosedürü uygulamakla yükümlüdür.

Etiketle: Kilidin kimlik bilgisi ve makine ya da ekipmana takıldığı tarihi gösteren bilgilendirme
Kilitle: Makine veya ekipmanın LOTO/EKED Ekipmanı ile fiziksel anlamda kilitlenmesi.
Emniyete al: Tehlikeli alanda kimsenin olmadığı ve kilit, etiketin ve özel EKED Donanımının kontrolü
Dene: Makine veya ekipmanın gerektiği gibi enerjiden kesildiğinin test edilerek denenmesi.

Tehlikeli enerjinin kontrol altına alınmamış olması nedeniyle her yıl binlerce insan yaralanmakta ya da yüzlerce insan maalesef ölmektedir. Kilitleme ve etiketleme prosedürleri, makine ve ekipmanların beklenmedik veya depolanmış enerjiyi ortaya çıkarması ya da aniden çalışması sonucu, meydana gelebilecek tehlikeleri önleyerek, insanların yaralanmasını engellemek amacıyla hazırlanır. Tehlikeli enerji birçok farklı tipte olabilir: Elektrik, Hidrolik, Mekanik, Termal, Kimyasal vb.

LOTO / EKED uygulaması temelde bir üçgen oluşturmaktadır: Yetkili Çalışan: Bakım veya onarım çalışması için kilitleme ve/veya etiketleme yapan kişi. Enerji İzole Etme Aparatı: Enerjinin taşınmasını ya da açığa çıkmasını engelleyen özel ekipman ve donanım. Kilitleme ve Etiketleme: Enerji izole etme aparatının üzerine, prosedürlere uygun olarak kilit ve/veya etiket uygulanması işlemi.

EKED Kilitleme Aparatları seçiminde; Tanımlanan enerji riskine karşı uygun kilitleme aparatları kullanılmalı ve yeterli sayıda ve uygun normlarda EKED kilidi ve Çoklayıcı bulundurulmalıdır.

Kilit ve etiketler, kullanım amaçlarına göre renk, şekil ve büyüklük açısından farklı özelliklerde olmalı ve üretim sahasının farklı noktaları veya ekipman için sınıflandırma oluşturulmalıdır. EKED Kilitve Kilit çoklayıcıları (hasp), EKED Etiket ve Levhaları,EKED Valf Kilitleme Aparatları, EKED Elektrik Kilitleme Aparatları, EKED Yardımcı Donanımları ve EKED Uygulama ve Tasnif İstasyonları tamamen özel işlevlerine yönelik ürünlerdir.

LOTO / EKED Uygulama Ve Ekipmanları ile ilgili güncel bir gelişme de LOTO / EKED / OSHA prosedür ve uygulamaları için içeriksel detayda ve terminoloji akışkanlığı olarak; yenilikçi bir kavramın gelişmiş ülkelerde hızla önem kazanması. Bu kavram; VSB (Velocity in Safety Business) olarak adlandırılmakta.
Anılan teknik terminoloji kavramı, temel olarak OSHA (veya OSHAS) iş güvenliği yükümlülükleri ve LOTO / EKED uygulamaları prosedürleri çerçevesinde yine LOTO / EKED Ekipman ve Donanımlarının konjonktürel olarak harmonizasyonunu sağlayarak, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin çabuk ve seri halde aplikasyon ve de-aplikasyonu için kullanılan ekipmanın temin etme-çeşitleme-kapsama platformları ve kullanıcı tarafından algısal uyumunu sağlayan kompakt ürün bloklarıdır. Yaklaşımsal olarak Dynamic’safe bu içeriğe fazlası ile sahip olup, yeni akımın öncülüğünü yapacak pek az marka ile birlikte “Donanım Bütünlüğü”nü sağlamaktadır.

EKED/LOTO Prosedür, Uygulama ve Ekipmanlarına ilişkin bir makale:
“Occupational Health & Safety Rewiew” yayıncılık dan alıntılanmış ve Dynamic’safe tarafından tercüme edilmiştir.