Loading...

REFERANSLARIMIZ

EKED HARİTALANDIRMA

LOTO EKED Haritalandırma süreci, işletmelerdeki makinelerin ve ekipmanların tehlikeli enerji kaynaklarıyla ilişkilerini analiz etmek ve bu kaynakları güvenli bir şekilde kontrol etmek amacıyla uygulanan bir süreçtir. Bu süreci aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz: EKED Haritalandırma süreci, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun yürütüldüğünde, tehlikeli enerji kaynaklarının kontrol altına alınması ve çalışanların güvenliğinin sağlanması açısından etkili bir araçtır.

NEDEN? LOTO/ EKED 

1. İş Kazalarının Sayısını Azaltmak – İnsana Ve Çalışana Değer Vermek

2. İşverenin İş Kazası İle İlgili Hukuki Yükümlülükleri İle Birlikte, Sigorta Bedelleri Ve Tazminatlarını Kontrol Altına Almak

Hizmetlerimiz

EKD LOCKOUT TAGOUT SOLUTIONS, iş güvenliğinizi en üst düzeye çıkaran çözümler sunar. Tehlikeli enerjiyi kontrol altına alın, güvenliği bir adım öne taşıyın. Loto Eked, iş güvenliği alanında kullanılan bir sistemler bütünüdür. “LOTO” (Lockout-Tagout) enerji kaynaklarını izole ederek kilitlenmesini ifade ederken, “EKED” (Enerji Kontrol ve Etkinleştirme) ise enerji kontrolü ve etkinleştirmeyi temsil eder. Bu prosedür, işletmelerdeki makinelerin bakım, onarım veya temizlik gibi süreçlerde çalışanların güvenliğini artırmak için kullanılır. Enerji kaynakları kilitlenir ve etiketlenir, böylece donanımların etkinleştirilmesi engellenir, işçilerin güvenliği sağlanır. Loto Eked, ulusal ve uluslararası iş güvenliği standartlarına uygun olarak uygulandığında, iş kazalarını önlemeye yardımcı olan etkili bir güvenlik yöntemidir.

RAPORLAMA Mevcut Durumun Değerlendirilmesi, Keşif  Ve Fiyatlandırma

LOTO/EKED Ülkemizde yeni yeni önemi artan bir İSG konusudur. EKD LOCKOUT TAGOUT SOLUTIONS Taleple birlikte firmanıza kapsamlı bir LOTO/EKED raporu hizmeti vermektedir.

İÇERİKLER Prosedür, Talimat, İş Akış Şeması ve Formlar

EKD LOCKOUT TAGOUT SOLUTIONS olarak, The Control Of Hazardous Energy (Lockout/Tagout) 29 Cfr 1910.147 – Osha uyumu ile Türkiye’de konuyla ilgili tüm kanun ve yönetmelikler çerçevesinde firmanın yapısı göz önünde olmak kaydı ile PROSEDÜR, oluşan bu prosedür ile talimat ve ardından iş akış şeması ve sürecin takibi için formlar hazırlar.

HARİTALANDIRM Prosedür ve talimatlar ışığında, makinaya özel görsel kılavuz

EKD LOCKOUT TAGOUT SOLUTIONS Prosedür, talimat, iş akış şeması ve formlarla birlikte sahada kılavuz niteliğinde tehlikeli enerji kaynakları, LOTO/EKED ekipmanları ve bunların kullanımını anlatan ana dokümanı yani HARİTALANDIRMAYI hazırlar.

EĞİTİM İnteraktif LOTO-EKED Eğitimi 

EKD LOCKOUT TAGOUT SOLUTIONS olarak iki guruba ayırdığımız personele; genel LOTO/EKED Eğitimi ve sahada bizzat süreci işletecek personele çalışmaların başladığı ilk andan ve devreye alma sürecine kadar interaktif eğitim sürecini yürütmektedir.

DİSTRİBÜTÖRLÜK Dynamic’safe  Marka LOTO-EKED Ürünleri Temini

EKD LOCKOUT TAGOUT SOLUTIONS Dynamic’safe LOTO/EKED ürünleri Türkiye Distribütörlüğünü yürütmektedir bu ise kendisine anahtar teslim hizmet verme olanağı yanında işi devreye olma sürecinde pozitif katkı sağlamaktadır.

SERVİS LOTO-EKED Kurumsal Operasyonların Devamlılığının Takibi

EKD LOCKOUT TAGOUT SOLUTIONS olarak mevcut bir LOTO/EKED sisteminiz var ama süreç işlemiyorsa yada işleyen sürecin içine yeni bir makine girmiş ise yada aktif sürecin Check-Up hizmetini vermekteyiz.

“Work Safely Be Healthy…”

“Riskleri Haritala Eked İle İş Güvenliği!”

Loto Eked Uygulama Videoları

İş sağlığı ve güvenliğinde uzmanlaşmış Loto Eked Haritalandırma ve Uygulamaları videolarımızla, tehlikeli enerji kaynaklarını güvenli bir şekilde yönetmeyi öğrenin. Etkili haritalama ve uygulama teknikleriyle işyerinizdeki güvenliği artırın!

Ekd Lockout Tagout Solutions

D7493 şalter kilidi pedalsız measuring

D7491 şalter kilidi pedallı measuring

D7394 şalter kilidi measuring

Ekd Lockout Tagout Solutions7

BU KAZA YAŞANDI -Elektrik kazası

EKED Haritalandırma çalışması

Etiketle-Kilitle-Emniyete Al-Dene Haritalandırma

EKED Haritalandırma süreci, işveren, İSG uzmanları, teknik ekip ve EKED uzmanlarının bir araya geldiği ortak toplantı ile başlar. Bu aşamada, makine ve ekipmanların tehlikeli enerji kaynaklarıyla olan ilişkileri detaylı bir şekilde analiz edilir ve bu analiz sonucunda EKED Prosedürleri ile içerisinde yer alan talimatlar belirlenir.

EKED / LOTO HARİTALANDIRMA

Etiketleme ve Kilitleme Eğitimi

Enerji kesme ekipmanları kullanılarak enerjisinin kesilmiş makina, ekipman, tesisat ve benzeri unsurların enerjisinin açılmasını önleyerek işçi güvenliğini sağlamayı amaçlayan kritik bir güvenlik protokolüdür. Sistem, enerji kontrol ekipmanlarına özel ekipmanlar kullanılarak uygulanır ve enerjinin kontrolsüz kullanımından kaynaklanan kazaları önlemek için belirli ilkeler, yöntemler ve araçlar kullanır. EKED / LOTO sistemi, belirli görevler, sorumluluklar ve prosedürlerle birlikte düzenli denetimlerle etkili bir şekilde çalışır, işyerlerinde güvenliği artırır ve üretkenliği optimize eder.

Eked Haritalandırma Neden Önemli?

EKED haritalandırma, iş yerlerindeki tehlikeli enerji kaynaklarını belirleme, kontrol altına alma ve çalışanların güvenliğini sağlama sürecidir. Bu haritalama, iş kazalarını önlemek, enerji kaynaklarından kaynaklanan riskleri en aza indirmek ve iş sürekliliğini sağlamak için önemlidir.

Müşterilerilerimizle kurduğumuz başarılı güven ilişkisiyle fark yaratarak ilerliyoruz.

İş yerlerindeki tehlikeli enerji kaynaklarıyla etkili bir mücadele için EKED Haritalandırma, iş güvenliğinde bir dönüşüm başlatıyor. Tehlikenin haritasını çıkarmak, kontrol altına almak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için EKED Haritalandırma hizmetimizle tanışın.

Son Yazılarımız

EKED HARİTALANDIRMA SSS

EKED Haritalandırma SSS: Tehlikeli enerji kaynaklarını etkili bir şekilde kontrol etmek ve iş güvenliğini optimize etmek için sıkça sorulan sorulara hızlı ve net yanıtlar. Detaylı bilgi için soruları ve cevaplarını keşfedin!

EKED, tehlikeli makine ve enerji kaynaklarının bakım ve servis çalışmaları sırasında beklenmedik başlatılmasını önleyen bir güvenlik prosedürüdür. Etiketle Kilitle Emniyete Al Dene ifadesinin baş harflerinden oluşur.

İstatistiklere göre, iş kazalarının %15-20’si bakım/onarım süreçlerinde meydana gelmektedir. Kilitleme/etiketleme, bu kazaları önleyerek çalışan güvenliğini artırır.

Türkiye’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Makine Emniyeti Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gibi ulusal mevzuatlar, enerji izolasyonu için kilitleme etiketleme ekipmanlarının kullanımını zorunlu kılar.

Bakım, işletme, montaj, değişiklik, sökme-takma, ayarlama, muayene, yağlama, temizlik gibi birçok alanda EKED prosedürleri uygulanır.

Elektrik, mekanik, kimyasal, hidrolik, pnömatik, termal, gaz/su/buhar, yer çekimi ve depolanmış enerji gibi çeşitli enerji türleri tehlikelidir.

Kapatma İşlemi İçin Hazırlık

Ekipmanın Kapatılması

Enerjinin Kesilmesi ve İzolasyon

Kilitleme & Etiketleme

Depolanmış Enerjinin Boşaltılması

İzolasyonun ve Enerjinin Kesildiğinin Doğrulaması

Türkiye’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Makine Emniyeti Yönetmeliği gibi ulusal standartlar, uluslararası alanda ise OSHA 1910.147 ve BS EN ISO 14118 gibi standartlar EKED uygulamalarını düzenler.

Kilitleme Etiketleme Adımları, iş kazalarının büyük bir kısmının bakım/onarım süreçlerinde meydana geldiği gerçeğini dikkate alarak şu adımlardan oluşur: Kapatma için Hazırlık, Ekipmanın Kapatılması, Enerjinin Kesilmesi ve İzole Edilmesi, Kilitleme & Etiketleme İşlemi, Depolanmış Enerjinin Boşaltılması, İzolasyonun ve Enerjinin Kesildiğinin Test Edilmesi. Türkiye’de her yıl yaşanan ölümlü iş kazalarının sayısının önüne geçmek ve iş güvenliğini sağlamak için EKED LOTO yöntemi büyük bir öneme sahiptir.

“Nereden Başlanmalı?” sorusunun cevabı şu adımlardan oluşur:

Eğitim: Doğru bir Kilitleme & Etiketleme (EKED) sistemi kurmak için ilk adım, EKED eğitimi almaktır. EKED uygulayıcıları, enerji noktalarını belirleme ve EKED ekipmanlarını kullanma becerilerini kazanmalıdır.

Enerji Noktalarının Belirlenmesi: İşletme içinde enerji izolasyonu yapılması gereken noktalar, eğitimli ve yetkin bir ekip tarafından belirlenmelidir.

EKED Prosedür ve Talimatlarının Yazılması: İşletme içinde uygulanacak EKED prosedürü yazılmalı, görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir. Grup kilitleme, vardiya değişimleri ve EKED denetimleri prosedür içinde tanımlanmalıdır.

EKED Ekipmanlarının Belirlenmesi ve Uygulanması: Tehlikeli enerji noktaları için uygun EKED ekipmanları belirlenmeli ve işletme içinde uygulanmalıdır.

EKED Denetimleri: EKED’in işletme içinde doğru ve eksiksiz uygulandığından emin olmak için amirler ve yöneticiler tarafından düzenli aralıklarla denetimler yapılmalıdır. Ayrıca, EKED uygulayıcıları belirli periyotlarla yenileme eğitimleri almalıdır.

EKED (LOTO) haritalandırma, işletmedeki tehlikeli enerji noktalarını belirleme, izolasyon ve kesme noktalarını tespit etme, uygun kilitleme ve etiketleme prosedürleri oluşturma, ekipmanları belirleme, denetim ve eğitim süreçlerini içeren bir stratejidir. Bu süreç, iş yerlerinde enerji kontrolü ile ilgili riskleri azaltmayı ve çalışan güvenliğini sağlamayı amaçlar.

Firmamıza gerek telefonla, Gerek Mail adresimizden gerekse sağ üst köşede teklif al butonuna basarak telif formumuzu doldurarak telif alabilirsiniz.

EKED (LOTO) haritalandırma, işletmelerin tehlikeli enerji noktalarını belirleyerek, bu noktalardaki enerji izolasyon ve kilitleme adımlarını belirlemeyi içeren bir süreçtir. Bu haritalandırma, iş yerlerinde güvenli bir enerji kontrolü sağlamak amacıyla uygulanır.

Uzman bir EKED LOTO haritalandırma hizmeti, işletmenin özel ihtiyaçlarına uygun, yasal gerekliliklere uygun ve güvenli bir enerji kontrol sistemi oluşturmak için gerekli teknik bilgiye sahip profesyoneller tarafından sağlanır. Bu, iş yerlerindeki riskleri en aza indirerek çalışan güvenliğini maksimize etmeye yardımcı olur.

Haritalandırma süresi işletmenin büyüklüğüne, karmaşıklığına ve enerji kontrolü gerektiren nokta sayısına bağlı olarak değişebilir. Genellikle, uzmanlar iş yerini inceleyerek ve personeli eğiterek haritalandırma sürecini tamamlarlar.

Haritalandırma sonuçları, işletmenin enerji kontrol noktalarını gösteren bir belge seti veya harita şeklinde sunulabilir. Ayrıca, belirli noktalardaki izolasyon ve kilitleme prosedürleri, ekipman listeleri ve gerekli eğitimleri içeren detaylı bir rapor da sağlanabilir.

EKED LOTO haritalandırma, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği uyumluluğunu artırmalarına, çalışan güvenliğini sağlamalarına, enerji kontrolü ile ilgili riskleri azaltmalarına ve iş sürekliliğini artırmalarına yardımcı olarak bir dizi avantaj sunar.

Eğitim genellikle haritalandırma sürecinin önemli bir parçasıdır. Uzmanlar, işletme personeline enerji kontrol noktalarını tanımayı, kilitleme-etiketleme prosedürlerini uygulamayı ve güvenli çalışma alışkanlıklarını öğretir. Eğitim, işletmenin ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Haritalandırma sürecinin maliyeti, işletmenin büyüklüğüne, karmaşıklığına ve uzmanlık gereksinimine bağlı olarak değişir. Uzman bir hizmet almak, uzun vadede işletme için maliyet tasarrufu ve güvenliği artırma açısından avantajlı olabilir.

EKED LOTO ekipmanları, bu alanda uzmanlaşmış güvenlik ekipmanları sağlayan firmamızdan edebilirsiniz.

Evet, Firmamız, haritalandırma sürecinden sonra işletmeye destek ve danışmanlık hizmetleri sunar. Bu, sürecin etkin bir şekilde uygulanmasını sürdürmek ve işletmenin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak için önemlidir.

Evet, uzmanlarımız tarafından yapılan EKED LOTO haritalandırma süreci genellikle ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tam uyumlu olacak şekilde tasarlanır. Bu da işletmenin yasal düzenlemelere uyumlu ve güvenli bir enerji kontrol sistemine sahip olmasını sağlar.