KİLİTLEME ETİKETLEME (EKED, LOTO) ENERJİ İZOLASYONU EĞİTİMİ


Enerji ekipmanlarının bakım veya servisinde çalışan personelin güvenliği için kritik bir öneme sahip olan “Kilitlama Etiketleme (EKED, LOTO) ve Enerji İzolasyonu Eğitimi,” katılımcılara enerji kontrolünün önemini kavratmayı ve bu konuda pratik bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği:

Kilitleme Etiketleme (LOTO) Nedir?

Temel tanımlar ve kavramlar.

Uygulama alanları ve işlevleri.

Ulusal ve Uluslararası Yasal Gereklilikler:

Kilitlenme etiketleme süreçlerine yönelik düzenlemeler.

İlgili yasal mevzuatlar.

Kilitleme-Etiketleme İşlemleri:

Adım adım uygulama süreci.

Pratik senaryolar ve örnekler.

Neden Kilitleme?

Güvenlik avantajları ve risk azaltma.

Olası kazaların önlenmesi.

Etiketleme Nedir?

Etiketlemenin temel prensipleri.

Enerji kontrolü için etiketlemenin rolü.

EKED Eğitimine Kimin İhtiyacı Var?

Hangi sektörler ve pozisyonlar için önemlidir?

Çalışanların güvenliğini sağlamada EKED eğitiminin rolü.

Tehlikeli Enerji Nedir?

Enerji kaynakları ve tehlike potansiyeli.

Enerji türleri ve özellikleri.

Enerji Kesme/Dışa Aktarma Adımları:

Enerji izolasyonu için adım adım prosedür.

İzolasyonun doğrulanması.

Kilitleme Etiketi Ne Zaman Uygulanır?

İhtiyaç anları ve durumlar.

Önleyici uygulamalar.

Kilitleme – Uygulamaların Etiketlenmesine İlişkin Görevler ve Sorumluluklar:

Çalışanların rolleri.

Yöneticilerin ve denetleyicilerin sorumlulukları.

Etiketleme Cihazı Türlerini Kilitleme:

Farklı cihaz ve ekipman türleri.

Uygulama örnekleri.

Çoklu Kilitleme:

Grup çalışmalarında ve karmaşık sistemlerde uygulama.

Risk azaltma stratejileri.

Kilitleme Etiketleme Talimatları:

Standart prosedürler ve talimatlar.

Özel durumlar için adaptasyon.

Kazaların Temel Nedenleri:

Kilitlenme prosedürlerinin ihmalinin potansiyel sonuçları.

Başlıca hata noktaları ve önlemler.

Farklı Grupların Birlikte Çalışması:

İşbirliği ve iletişim stratejileri.

EKED uygulamalarında ekip çalışmasının önemi.

Vardiya ve Uzun Süreli Çalışma:

Çalışma saatlerinin etkisi.

Devamlılık sağlama stratejileri.

Etiketlemeyi Kilitlemek İçin Özel Çözümler:

Özel ekipmanlar ve uygulamalar.

Zorlu durumlar için stratejiler.

Eğitim, katılımcılara güvenli çalışma ortamları oluşturma ve enerji kontrol süreçlerini etkin bir şekilde uygulama becerilerini kazandırarak, iş güvenliği kültürünü güçlendirmeyi hedeflemektedir.