EKED Haritalama ve Uygulamaları


EKED (LOTO) – Güvenli Kullanım Video Rehberi, ekipmanın güvenli kullanımı için kilit ve etiketleme işlemlerinin önemini vurgular. Ayrıca, depolanan enerjinin kontrol altına alınması ve risklerin belirlenmesi gerekliliği üzerinde durulur. Vardiya değişimi için ise iki yöntem önerilir: çalışanların buluşup kilitlerini değiştirmesi veya yetkilendirilmiş kişinin ekipmanı kilitli tutması.

Enerji Kontrolü ve Emniyet Kilitleme Uygulamaları Enerji kontrolü ve emniyet kilitleme uygulamalarının Ege ile ilgili enerji türleri ve emniyet kilitlerinin özellikleri hakkında bilgi verir. Ekipmanın enerji kaynağının kesilmesi ve emniyet kilitleme adımlarının tanımlanması. Yetkili çalışanların tanımı, enerji türleri ve iş ekipmanlarında kullanılan farklı enerji türleri hakkında bilgi verir.

Hidrolik Enerji ve Tehlikeli Enerji Kaynakları Hidrolik enerji yüksek basınç altında çalışan ekipmanlarda kullanılır. Tehlikeli enerji beklenmedik anda açığa çıkarak yaralanmalara veya hasara yol açabilir. Artık depolanmış enerji kaynakları yeniden enerji birikimini önlemek için denetim altında tutulmalıdır.

Enerji Kontrol Prosedürleri ve Güvenlik Uygulamaları Karşı dayanıklı olmalıdır Etiketler üzerinde işaretler ve uyarılar olmalıdır Kilit ve etiketlerin kime ait olduğu belli olmalıdır

Enerji Kontrolü ve Güvenliği İçin Önemli Adımlar Ekipmanın etiketlenmesi ve çalışma koşullarının belirtilmesi önemlidir Depolanan enerjinin kontrol altına alınması ve risklerin belirlenmesi gereklidir Kilit ve etiketleme işlemlerinin doğru şekilde yapılması ve kilit sahibi prosedürlerinin takip edilmesi önemlidir

Enerji Noktalarının Güvenliği ve Vardiya Değişimi Master anahtarlı sistemlerde Master anahtar yardımıyla yetkili Amir tarafından açılabilir. Çalışanlar enerji noktalarını kilitler ve etiketler, anahtarlarını yanında taşır. Vardiya değişimi iki yöntemle yapılabilir: çalışanlar buluşur ve kilitlerini değiştirir veya yetkilendirilmiş kişi ekipmanı kilitli tutar.

EKED, bir makine veya ekipman üzerinde herhangi bir çalışma başlamadan önce, tehlikeli enerjiyi kontrol altına almak ve makine/ekipmanı sıfır enerji durumuna getirmek için kullanılan temel ve öncelikli bir güvenlik önlemidir.

Bu içerik, EKED’in tanımını, uygulanma nedenlerini, kullanılan enerji türlerini, emniyet kilitlerinin özelliklerini, kontrol cihazlarını, uygulama adımlarını ve vardiya değişimlerini kapsayan bir video sunumunu içermektedir.

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı ve periyodik kontrolleri ile ilgili sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi ismail@ekd.web.tr adresine iletebilirsiniz.

Boyun Fıtığı Egzersizleri

Boyun Fıtığı Egzersizleri

Boyun Fıtığı Egzersizleri

Boyun Fıtığı Egzersizleri

Boyun Fıtığı Egzersizleri

Boyun Fıtığı Egzersizleri

EKED LOTO (Lockout/Tagout) Sistemi

EKED LOTO (Lockout/Tagout) Sistemi: İş Güvenliğinde Mükemmeliğin Anahtarı

EKED LOTO ekipmanları, iş yerlerindeki güvenlik standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Bu sistem, enerji kaynaklarını kilitlemek, bloke etmek, zincirlemek ve çoklu kilitleme gibi işlemleri içerir, özellikle dairesel ve küresel vanaların kapatılması gibi kritik durumlarda etkili bir çözüm sunar.

Lockout/Tagout Ekipmanları için Gerekli Nitelikler: EKED LOTO ekipmanları, uzun ömürlü, amaca yönelik işlevselliğe sahip, özel nitelikli ve kolayca tanımlanabilir özelliklere sahiptir. Hem dayanıklılık hem de kullanım kolaylığı açısından yüksek standartları karşılar.

Enerji Kaynakları: Elektrik, hidrolik, pnömatik, buhar, termal, kimyasal ve yerçekimsel gibi çeşitli enerji kaynaklarını kapsayan EKED LOTO ekipmanları, her türlü endüstriyel ortamda güvenliği sağlamak için tasarlanmıştır.

LOTO Gerektiren Tipik Ekipmanlar: Presler, testereler, konveyörler, pompalar, tüm üretim ekipmanları, kompaktörler ve fırınlar gibi birçok ekipman, EKED LOTO sistemini gerektiren tipik örnekler arasında yer alır.

LOTO Hangi Durumlarda Şarttır? Tehlikeli enerjinin bulunduğu alanlarda, iş güvenliğini tehdit eden çalıştırma-durdurma noktalarında ve çalışanların tehlike altında olduğu faaliyet alanlarında LOTO sistemi zorunlu hale gelir.

Temel LOTO Prosedürleri: Sistemin kapatılması, makine ve ekipmanın tecrit edilmesi, lockout cihazlarının uygulanması, bakım-onarım süreci, lockout cihazlarının çıkartılması ve enerjinin güvenli şekilde hizmete alınması gibi temel LOTO prosedürleri, güvenli bir iş ortamının oluşturulmasına yönelik adımları içerir.

Lockout/Tagout Görevlilerinin Sorumlulukları: Makine ve ekipmanları bakım/onarıma aldıklarında bildirimde bulunmak, LOTO ekipmanlarını işlem alanında hazır bulundurmak ve işlem sırasında tüm güvenlik önlemlerinin alındığını kontrol etmek gibi görevler, LOTO görevlilerinin sorumlulukları arasında yer alır.

Eğitim Gereksinimleri: Çalışanların düzenli olarak eğitilmesi, LOTO uygulamalarıyla ilgili görevli ve sorumlu çalışanların hemen bilgilendirilmesi ve görev yeri değişikliklerinde yeniden eğitim almaları gibi eğitim gereksinimleri, sistemin etkin ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Güvenle LOTO Nasıl Gerçekleştirilir? Kurum tarafından oluşturulan güvenlik prosedürlerini takip etmek, özel lockout ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak, ilgili tarafları bilgilendirmek, alarm durumunda doğru tepkiyi vermek ve sağduyu kullanmak, güvenli bir LOTO uygulamasının anahtar noktalarını oluşturur.

EKED LOTO sistemi, iş güvenliğiniz ve kendi güvenliğiniz için mükemmel bir çözümdür. Türkiye genel distribütörü olarak, www.ekd.web.tr adresinden bizimle iletişime geçebilir ve güvenliği bir adım öteye taşıyabilirsiniz.


1. EKED LOTO Ekipmanları Ne İçindir?

Kilitlemek

Bloke Etmek

Zincirlemek

Çoklu Kilitlemek

Dairesel Vanaları Kapatmak

Küresel Vanaları Kapatmak

2. Lockout/Tagout Ekipmanları için Gerekli Nitelikler

Uzun Ömürlü

Amaca Yönelik İşlevselliğe Sahip

Özel Nitelikli

Kolayca Tanımlanabilir

3. Lockout/Tagout (LOTO) Ekipmanları Enerji Kaynakları

Elektrik

Hidrolik

Pnömatik

Buhar

Termal

Kimyasal

Yerçekimsel

4. LOTO Gerektiren Tipik Ekipmanlar

Presler

Testereler

Konveyörler

Pompalar

Tüm Üretim Ekipmanları

Kompaktörler

Fırınlar

5. LOTO Hangi Durumlarda Şarttır?

Tehlikeli Enerjinin Bulunduğu Alanlar

İş Güvenliğini Tehdit Eden Çalıştırma-Durdurma Noktaları

Çalışanların Tehlike Altında Olduğu Faaliyet Alanları

6. LOTO Kullanımı Ne Zaman Şarttır?

Çalışanlar Herhangi bir İş Güvenliği Cihazını Hizmet ve/veya Devre Dışı Bıraktıklarında

Çalışanların; Vücutları ve Uzuvlarının Herhangi Bir Kısmı Tehlikeli ve Zarar Görecek Şekilde Müdahil Olduğunda

Çalışanlar Tehlikeli Enerjiye Maruz Kalmaları Söz konusu Olduğunda

7. LOTO İstisnaları

Tehlikeli Enerjilerin Bulunmadığı Yerler

Rutin Üretim Prosesinin Devam Ettiği Süreçler

Uzaktan ve/veya Kablo Kumandalı Ekipmanlar

Sistemin Kapatılmasına İzin Vermeyen, Devamlı Prosesler

8. Temel LOTO Prosedürleri

Sistemin Kapatılması

Makine ve Ekipmanın Tecrit Edilmesi

Lockout Cihazlarının Uygulanması

Bakım – Onarım Süreci

Lockout Cihazlarının Çıkartılması

Enerjinin Güvenli Şekilde Hizmete Alınması

9. Lockout-Tagout ile İlgili Çalışanlar

Makine – Ekipman ve İlgili Donanımlarda Fiziki olarak Çalışanlar

Bakım – Onarım Ekipleri

Yakın Çevre ve Ortamlarda Çalışanlar

LOTO Konusu olan Ekipman ve Donanımlar ile İlgili Düzenleme ve Ayarlamaları Yapanlar

10. Yetkili ve Sorumlular

Makine ve Ekipmanların Bakımları ve Onarımları ile İlgili Görevliler

Servis Hizmet ve Ekipmanları ile İlgili Personel

LOTO Uygulamaları ile İlgili Eğitim Almış Olan Personel

11. İşyerinin Sorumlulukları

İlgili Makine-Ekipmanın Faaliyet ve Enerjisinin Durdurulmasını Sağlamak

Çalışanların İş Güvenliği Konseptinin Farkındalığını Sağlamak

Çalışanlar İçin Uygun İş Eğitimi Seviyelerini Sağlamak

Çalışanlar İçin İş Güvenliği Eğitim Programlarının Etkinliğini Sağlamak

12. Bakım – Onarım Sorumlulukları

Bakım-Onarım Sürecinde Lockout/Tagout Önceliğinin Sağlanması

Sistemin Kapatılmasını Engelleyen Kilit Ve Tecrit Aparatlarının Ortadan Kaldırılması

Görevlendirilmiş Çalışanların Uygun Koşullarda Çalışmasının Temini

13. Lockout/Tagout Görevlilerinin Sorumlulukları 1

Makine ve Ekipmanlar, Bakım/Onarıma Alınacağında Bildirimde Bulunmak

Tüm LOTO Ekipmanlarını İşlem Alanında Hazır Bulundurmak

LOTO Uygulaması ile birlikte Makine ve Ekipmanın Güvenli Kapatılmış Olduğunu Teyit Etmek

Makine-Ekipman üzerinde Çalışırken Tüm Güvenlik Önlemlerinin Kurallara Göre Alındığını Kontrol Edip Onaylamak

14. Lockout/Tagout Görevlilerinin Sorumlulukları 2

İlgili Makine-Ekipmanın Onarım ve/veya Bakıma Alındığı Bilgisini Paylaşmak

İlgili Bütün Enerji Kaynakları ve Bağlantılarının Kapatılmış ve Kilitlenmiş Olmasını Temin Etmek

Test Aletleri ile Sistemde Kalmış Olabilecek Tüm Enerjilerin Sıfırlandığını Denetlemek

“Danger – Do Not Operate” Etiketlerinin Makine-Ekipman ve Bağlantılarına Takılmasını Sağlamak

15. Lockout/Tagout Yetkililerinin Sorumlulukları

Gerekli Hallerde Yardım Talep Etmek ve Almak

LOTO Kilit ve Etiketlerini Takmak-Çıkartmak

Birden Fazla Bakım-Onarım Ekiplerini Koordine Etmek

16. Eğitim Gereksinimleri

Konu İle Görevli ve Sorumlu Çalışanların Eğitimi: Hemen

Görev Yeri ve Görev Prosedürleri Değiştiğinde: Hemen

Yetkili ve Sorumlu Personel: Program ve Uygulama Eksiklikleri Belirlendiği Zaman

17. Güvenle LOTO Nasıl Gerçekleştirilir?

LOTO İçin Kurum Tarafından Oluşturulmuş Güvenlik Prosedürlerini Takip Ediniz

Hangi Özel Lockout Ekipmanlarının Nasıl ve Nerede Kullanılacağını Biliniz

Tüm İlgilileri, Makine-Ekipmanın Onarımı ve Bakımı ile İlgili Bilgilendiriniz

Alarm Durumunda Kalınız

“Sağduyu”nuzu Kullanınız.

18. İş Güvenliğiniz ve Kendi Güvenliğiniz İçin: Türkiye Genel Distribütörü: www.ekd.web.tr

Bu başlıklar altında EKED LOTO sistemiyle ilgili detayları sunarak iş güvenliği konusunda bilinçlenmeyi ve bu önemli uygulamanın doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. EKED LOTO, çalışanların güvenliği ve iş yerlerindeki enerji kaynaklarının kontrol altına alınması için kritik bir öneme sahiptir. Güvenli çalışma ortamları oluşturmak, iş kazalarını minimize etmek ve iş güvenliği standartlarını yükseltmek için EKED LOTO sistemi doğru bir şekilde uygulanmalıdır.